Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
Bug - - -
Feature - - -
Support - - -

Priority  Zoom_in

open closed Total
High - - -
Medium - - -
Low - - -

Assignee  Zoom_in

open closed Total
Antony Chazapis - - -
Aris Sotiropoulos - - -
Constantinos Venetsanopoulos - - -
Dimitris Aragiorgis - - -
Georgios Tsoukalas - - -
Giorgos Korfiatis - - -
Giorgos Verigakis - - -
Kostas Papadimitriou - - -
Olga Brani - - -
Panagiotis Louridas - - -
Sofia Papagiannaki - - -
Stavros Sachtouris - - -
Vangelis Koukis - - -

Author  Zoom_in

open closed Total
Antony Chazapis - - -
Aris Sotiropoulos - - -
Constantinos Venetsanopoulos - - -
Dimitris Aragiorgis - - -
Georgios Tsoukalas - - -
Giorgos Korfiatis - - -
Giorgos Verigakis - - -
Kostas Papadimitriou - - -
Olga Brani - - -
Panagiotis Louridas - - -
Sofia Papagiannaki - - -
Stavros Sachtouris - - -
Vangelis Koukis - - -

Version  Zoom_in

open closed Total
0.1.0 - - -
0.2.0 - - -
0.3.0 - - -
0.3.1 - - -
0.3.2 - - -
0.9.0 (beta) - - -
0.3.3 - - -
0.4.0 - - -
0.3.9 - - -
0.7.0 - - -
0.11 - - -
0.12 - - -
0.5.0 - - -
0.6.0 - - -
0.7.1 - - -
0.7.6 - - -

Category  Zoom_in

No data to display