Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
Bug - - -
Feature 4 - 4
Support - - -

Priority  Zoom_in

open closed Total
High - - -
Medium 3 - 3
Low 1 - 1

Assignee  Zoom_in

open closed Total
Athanasia Asiki - - -
Christos KK Loverdos - - -
Kostas Koumantaros - - -
Panagiotis Louridas - - -
Paschalis Korosoglou - - -
Vangelis Koukis 3 - 3

Author  Zoom_in

open closed Total
Athanasia Asiki - - -
Christos KK Loverdos - - -
Kostas Koumantaros 4 - 4
Panagiotis Louridas - - -
Paschalis Korosoglou - - -
Vangelis Koukis - - -

Version  Zoom_in

open closed Total
1 2 - 2

Category  Zoom_in

No data to display