Revision d4c453d2

b/hscan.hs
96 96
-- | Serialize a single node
97 97
serializeNode :: String -> Node.Node -> String
98 98
serializeNode csf node =
99
  let name = Node.name node ++ csf
100
    t_mem = (truncate $ Node.t_mem node)::Int
101
    t_dsk = (truncate $ Node.t_dsk node)::Int
102
  in
103
   printf "%s|%d|%d|%d|%d|%d|%c" name
104
       t_mem (Node.n_mem node) (Node.f_mem node)
105
       t_dsk (Node.f_dsk node)
106
       (if Node.offline node then 'Y' else 'N')
99
  printf "%s|%.0f|%d|%d|%.0f|%d|%.0f|%c" (Node.name node ++ csf)
100
        (Node.t_mem node) (Node.n_mem node) (Node.f_mem node)
101
        (Node.t_dsk node) (Node.f_dsk node) (Node.t_cpu node)
102
        (if Node.offline node then 'Y' else 'N')
107 103

 
108 104
-- | Generate node file data from node objects
109 105
serializeNodes :: String -> Node.List -> String
......
115 111
serializeInstance csf nl inst =
116 112
  let
117 113
    iname = Instance.name inst ++ csf
118
    pnode = Container.nameOf nl $ Instance.pnode inst
119
    snode = Container.nameOf nl $ Instance.snode inst
114
    pnode = (Container.nameOf nl $ Instance.pnode inst) ++ csf
115
    sidx = Instance.snode inst
116
    snode = (if sidx == Node.noSecondary
117
          then ""
118
          else (Container.nameOf nl sidx) ++ csf)
120 119
  in
121
   printf "%s|%d|%d|%s|%s|%s"
120
   printf "%s|%d|%d|%d|%s|%s|%s"
122 121
       iname (Instance.mem inst) (Instance.dsk inst)
123
       (Instance.run_st inst)
122
       (Instance.vcpus inst) (Instance.run_st inst)
124 123
       pnode snode
125 124

 
126 125
-- | Generate instance file data from instance objects

Also available in: Unified diff