Revision 0573fbfc cpu-all.h

b/cpu-all.h
716 716
#define CPU_INTERRUPT_HALT   0x20 /* CPU halt wanted */
717 717
#define CPU_INTERRUPT_SMI    0x40 /* (x86 only) SMI interrupt pending */
718 718
#define CPU_INTERRUPT_DEBUG  0x80 /* Debug event occured.  */
719
#define CPU_INTERRUPT_VIRQ   0x100 /* virtual interrupt pending.  */
719 720

  
720 721
void cpu_interrupt(CPUState *s, int mask);
721 722
void cpu_reset_interrupt(CPUState *env, int mask);

Also available in: Unified diff