Statistics
| Branch: | Revision:

root / hw / qdev-properties.c @ 2d6c1ef4

History | View | Annotate | Download (18.6 kB)

1
#include "net.h"
2
#include "qdev.h"
3
#include "qerror.h"
4
#include "blockdev.h"
5

  
6
void *qdev_get_prop_ptr(DeviceState *dev, Property *prop)
7
{
8
  void *ptr = dev;
9
  ptr += prop->offset;
10
  return ptr;
11
}
12

  
13
static uint32_t qdev_get_prop_mask(Property *prop)
14
{
15
  assert(prop->info->type == PROP_TYPE_BIT);
16
  return 0x1 << prop->bitnr;
17
}
18

  
19
static void bit_prop_set(DeviceState *dev, Property *props, bool val)
20
{
21
  uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
22
  uint32_t mask = qdev_get_prop_mask(props);
23
  if (val)
24
    *p |= mask;
25
  else
26
    *p &= ~mask;
27
}
28

  
29
static void qdev_prop_cpy(DeviceState *dev, Property *props, void *src)
30
{
31
  if (props->info->type == PROP_TYPE_BIT) {
32
    bool *defval = src;
33
    bit_prop_set(dev, props, *defval);
34
  } else {
35
    char *dst = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
36
    memcpy(dst, src, props->info->size);
37
  }
38
}
39

  
40
/* Bit */
41
static int parse_bit(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
42
{
43
  if (!strncasecmp(str, "on", 2))
44
    bit_prop_set(dev, prop, true);
45
  else if (!strncasecmp(str, "off", 3))
46
    bit_prop_set(dev, prop, false);
47
  else
48
    return -EINVAL;
49
  return 0;
50
}
51

  
52
static int print_bit(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
53
{
54
  uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
55
  return snprintf(dest, len, (*p & qdev_get_prop_mask(prop)) ? "on" : "off");
56
}
57

  
58
PropertyInfo qdev_prop_bit = {
59
  .name = "on/off",
60
  .type = PROP_TYPE_BIT,
61
  .size = sizeof(uint32_t),
62
  .parse = parse_bit,
63
  .print = print_bit,
64
};
65

  
66
/* --- 8bit integer --- */
67

  
68
static int parse_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
69
{
70
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
71
  char *end;
72

  
73
  /* accept both hex and decimal */
74
  *ptr = strtoul(str, &end, 0);
75
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
76
    return -EINVAL;
77
  }
78

  
79
  return 0;
80
}
81

  
82
static int print_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
83
{
84
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
85
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu8, *ptr);
86
}
87

  
88
PropertyInfo qdev_prop_uint8 = {
89
  .name = "uint8",
90
  .type = PROP_TYPE_UINT8,
91
  .size = sizeof(uint8_t),
92
  .parse = parse_uint8,
93
  .print = print_uint8,
94
};
95

  
96
/* --- 16bit integer --- */
97

  
98
static int parse_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
99
{
100
  uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
101
  char *end;
102

  
103
  /* accept both hex and decimal */
104
  *ptr = strtoul(str, &end, 0);
105
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
106
    return -EINVAL;
107
  }
108

  
109
  return 0;
110
}
111

  
112
static int print_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
113
{
114
  uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
115
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu16, *ptr);
116
}
117

  
118
PropertyInfo qdev_prop_uint16 = {
119
  .name = "uint16",
120
  .type = PROP_TYPE_UINT16,
121
  .size = sizeof(uint16_t),
122
  .parse = parse_uint16,
123
  .print = print_uint16,
124
};
125

  
126
/* --- 32bit integer --- */
127

  
128
static int parse_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
129
{
130
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
131
  char *end;
132

  
133
  /* accept both hex and decimal */
134
  *ptr = strtoul(str, &end, 0);
135
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
136
    return -EINVAL;
137
  }
138

  
139
  return 0;
140
}
141

  
142
static int print_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
143
{
144
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
145
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu32, *ptr);
146
}
147

  
148
PropertyInfo qdev_prop_uint32 = {
149
  .name = "uint32",
150
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
151
  .size = sizeof(uint32_t),
152
  .parse = parse_uint32,
153
  .print = print_uint32,
154
};
155

  
156
static int parse_int32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
157
{
158
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
159
  char *end;
160

  
161
  *ptr = strtol(str, &end, 10);
162
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
163
    return -EINVAL;
164
  }
165

  
166
  return 0;
167
}
168

  
169
static int print_int32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
170
{
171
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
172
  return snprintf(dest, len, "%" PRId32, *ptr);
173
}
174

  
175
PropertyInfo qdev_prop_int32 = {
176
  .name = "int32",
177
  .type = PROP_TYPE_INT32,
178
  .size = sizeof(int32_t),
179
  .parse = parse_int32,
180
  .print = print_int32,
181
};
182

  
183
/* --- 32bit hex value --- */
184

  
185
static int parse_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
186
{
187
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
188
  char *end;
189

  
190
  *ptr = strtoul(str, &end, 16);
191
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
192
    return -EINVAL;
193
  }
194

  
195
  return 0;
196
}
197

  
198
static int print_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
199
{
200
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
201
  return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx32, *ptr);
202
}
203

  
204
PropertyInfo qdev_prop_hex32 = {
205
  .name = "hex32",
206
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
207
  .size = sizeof(uint32_t),
208
  .parse = parse_hex32,
209
  .print = print_hex32,
210
};
211

  
212
/* --- 64bit integer --- */
213

  
214
static int parse_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
215
{
216
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
217
  char *end;
218

  
219
  /* accept both hex and decimal */
220
  *ptr = strtoull(str, &end, 0);
221
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
222
    return -EINVAL;
223
  }
224

  
225
  return 0;
226
}
227

  
228
static int print_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
229
{
230
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
231
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu64, *ptr);
232
}
233

  
234
PropertyInfo qdev_prop_uint64 = {
235
  .name = "uint64",
236
  .type = PROP_TYPE_UINT64,
237
  .size = sizeof(uint64_t),
238
  .parse = parse_uint64,
239
  .print = print_uint64,
240
};
241

  
242
/* --- 64bit hex value --- */
243

  
244
static int parse_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
245
{
246
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
247
  char *end;
248

  
249
  *ptr = strtoull(str, &end, 16);
250
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
251
    return -EINVAL;
252
  }
253

  
254
  return 0;
255
}
256

  
257
static int print_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
258
{
259
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
260
  return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx64, *ptr);
261
}
262

  
263
PropertyInfo qdev_prop_hex64 = {
264
  .name = "hex64",
265
  .type = PROP_TYPE_UINT64,
266
  .size = sizeof(uint64_t),
267
  .parse = parse_hex64,
268
  .print = print_hex64,
269
};
270

  
271
/* --- string --- */
272

  
273
static int parse_string(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
274
{
275
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
276

  
277
  if (*ptr)
278
    qemu_free(*ptr);
279
  *ptr = qemu_strdup(str);
280
  return 0;
281
}
282

  
283
static void free_string(DeviceState *dev, Property *prop)
284
{
285
  qemu_free(*(char **)qdev_get_prop_ptr(dev, prop));
286
}
287

  
288
static int print_string(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
289
{
290
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
291
  if (!*ptr)
292
    return snprintf(dest, len, "<null>");
293
  return snprintf(dest, len, "\"%s\"", *ptr);
294
}
295

  
296
PropertyInfo qdev_prop_string = {
297
  .name = "string",
298
  .type = PROP_TYPE_STRING,
299
  .size = sizeof(char*),
300
  .parse = parse_string,
301
  .print = print_string,
302
  .free = free_string,
303
};
304

  
305
/* --- drive --- */
306

  
307
static int parse_drive(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
308
{
309
  BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
310
  BlockDriverState *bs;
311

  
312
  bs = bdrv_find(str);
313
  if (bs == NULL)
314
    return -ENOENT;
315
  if (bdrv_attach(bs, dev) < 0)
316
    return -EEXIST;
317
  *ptr = bs;
318
  return 0;
319
}
320

  
321
static void free_drive(DeviceState *dev, Property *prop)
322
{
323
  BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
324

  
325
  if (*ptr) {
326
    bdrv_detach(*ptr, dev);
327
    blockdev_auto_del(*ptr);
328
  }
329
}
330

  
331
static int print_drive(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
332
{
333
  BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
334
  return snprintf(dest, len, "%s",
335
          *ptr ? bdrv_get_device_name(*ptr) : "<null>");
336
}
337

  
338
PropertyInfo qdev_prop_drive = {
339
  .name = "drive",
340
  .type = PROP_TYPE_DRIVE,
341
  .size = sizeof(BlockDriverState *),
342
  .parse = parse_drive,
343
  .print = print_drive,
344
  .free = free_drive,
345
};
346

  
347
/* --- character device --- */
348

  
349
static int parse_chr(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
350
{
351
  CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
352

  
353
  *ptr = qemu_chr_find(str);
354
  if (*ptr == NULL) {
355
    return -ENOENT;
356
  }
357
  if ((*ptr)->assigned) {
358
    return -EEXIST;
359
  }
360
  (*ptr)->assigned = 1;
361
  return 0;
362
}
363

  
364
static int print_chr(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
365
{
366
  CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
367

  
368
  if (*ptr && (*ptr)->label) {
369
    return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->label);
370
  } else {
371
    return snprintf(dest, len, "<null>");
372
  }
373
}
374

  
375
PropertyInfo qdev_prop_chr = {
376
  .name = "chr",
377
  .type = PROP_TYPE_CHR,
378
  .size = sizeof(CharDriverState*),
379
  .parse = parse_chr,
380
  .print = print_chr,
381
};
382

  
383
/* --- netdev device --- */
384

  
385
static int parse_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
386
{
387
  VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
388

  
389
  *ptr = qemu_find_netdev(str);
390
  if (*ptr == NULL)
391
    return -ENOENT;
392
  if ((*ptr)->peer) {
393
    return -EEXIST;
394
  }
395
  return 0;
396
}
397

  
398
static int print_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
399
{
400
  VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
401

  
402
  if (*ptr && (*ptr)->name) {
403
    return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->name);
404
  } else {
405
    return snprintf(dest, len, "<null>");
406
  }
407
}
408

  
409
PropertyInfo qdev_prop_netdev = {
410
  .name = "netdev",
411
  .type = PROP_TYPE_NETDEV,
412
  .size = sizeof(VLANClientState*),
413
  .parse = parse_netdev,
414
  .print = print_netdev,
415
};
416

  
417
/* --- vlan --- */
418

  
419
static int parse_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
420
{
421
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
422
  int id;
423

  
424
  if (sscanf(str, "%d", &id) != 1)
425
    return -EINVAL;
426
  *ptr = qemu_find_vlan(id, 1);
427
  if (*ptr == NULL)
428
    return -ENOENT;
429
  return 0;
430
}
431

  
432
static int print_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
433
{
434
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
435

  
436
  if (*ptr) {
437
    return snprintf(dest, len, "%d", (*ptr)->id);
438
  } else {
439
    return snprintf(dest, len, "<null>");
440
  }
441
}
442

  
443
PropertyInfo qdev_prop_vlan = {
444
  .name = "vlan",
445
  .type = PROP_TYPE_VLAN,
446
  .size = sizeof(VLANClientState*),
447
  .parse = parse_vlan,
448
  .print = print_vlan,
449
};
450

  
451
/* --- pointer --- */
452

  
453
/* Not a proper property, just for dirty hacks. TODO Remove it! */
454
PropertyInfo qdev_prop_ptr = {
455
  .name = "ptr",
456
  .type = PROP_TYPE_PTR,
457
  .size = sizeof(void*),
458
};
459

  
460
/* --- mac address --- */
461

  
462
/*
463
 * accepted syntax versions:
464
 *  01:02:03:04:05:06
465
 *  01-02-03-04-05-06
466
 */
467
static int parse_mac(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
468
{
469
  MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
470
  int i, pos;
471
  char *p;
472

  
473
  for (i = 0, pos = 0; i < 6; i++, pos += 3) {
474
    if (!qemu_isxdigit(str[pos]))
475
      return -EINVAL;
476
    if (!qemu_isxdigit(str[pos+1]))
477
      return -EINVAL;
478
    if (i == 5) {
479
      if (str[pos+2] != '\0')
480
        return -EINVAL;
481
    } else {
482
      if (str[pos+2] != ':' && str[pos+2] != '-')
483
        return -EINVAL;
484
    }
485
    mac->a[i] = strtol(str+pos, &p, 16);
486
  }
487
  return 0;
488
}
489

  
490
static int print_mac(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
491
{
492
  MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
493

  
494
  return snprintf(dest, len, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
495
          mac->a[0], mac->a[1], mac->a[2],
496
          mac->a[3], mac->a[4], mac->a[5]);
497
}
498

  
499
PropertyInfo qdev_prop_macaddr = {
500
  .name = "macaddr",
501
  .type = PROP_TYPE_MACADDR,
502
  .size = sizeof(MACAddr),
503
  .parse = parse_mac,
504
  .print = print_mac,
505
};
506

  
507
/* --- pci address --- */
508

  
509
/*
510
 * bus-local address, i.e. "$slot" or "$slot.$fn"
511
 */
512
static int parse_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
513
{
514
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
515
  unsigned int slot, fn, n;
516

  
517
  if (sscanf(str, "%x.%x%n", &slot, &fn, &n) != 2) {
518
    fn = 0;
519
    if (sscanf(str, "%x%n", &slot, &n) != 1) {
520
      return -EINVAL;
521
    }
522
  }
523
  if (str[n] != '\0')
524
    return -EINVAL;
525
  if (fn > 7)
526
    return -EINVAL;
527
  *ptr = slot << 3 | fn;
528
  return 0;
529
}
530

  
531
static int print_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
532
{
533
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
534

  
535
  if (*ptr == -1) {
536
    return snprintf(dest, len, "<unset>");
537
  } else {
538
    return snprintf(dest, len, "%02x.%x", *ptr >> 3, *ptr & 7);
539
  }
540
}
541

  
542
PropertyInfo qdev_prop_pci_devfn = {
543
  .name = "pci-devfn",
544
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
545
  .size = sizeof(uint32_t),
546
  .parse = parse_pci_devfn,
547
  .print = print_pci_devfn,
548
};
549

  
550
/* --- public helpers --- */
551

  
552
static Property *qdev_prop_walk(Property *props, const char *name)
553
{
554
  if (!props)
555
    return NULL;
556
  while (props->name) {
557
    if (strcmp(props->name, name) == 0)
558
      return props;
559
    props++;
560
  }
561
  return NULL;
562
}
563

  
564
static Property *qdev_prop_find(DeviceState *dev, const char *name)
565
{
566
  Property *prop;
567

  
568
  /* device properties */
569
  prop = qdev_prop_walk(dev->info->props, name);
570
  if (prop)
571
    return prop;
572

  
573
  /* bus properties */
574
  prop = qdev_prop_walk(dev->parent_bus->info->props, name);
575
  if (prop)
576
    return prop;
577

  
578
  return NULL;
579
}
580

  
581
int qdev_prop_exists(DeviceState *dev, const char *name)
582
{
583
  return qdev_prop_find(dev, name) ? true : false;
584
}
585

  
586
int qdev_prop_parse(DeviceState *dev, const char *name, const char *value)
587
{
588
  Property *prop;
589
  int ret;
590

  
591
  prop = qdev_prop_find(dev, name);
592
  /*
593
   * TODO Properties without a parse method are just for dirty
594
   * hacks. qdev_prop_ptr is the only such PropertyInfo. It's
595
   * marked for removal. The test !prop->info->parse should be
596
   * removed along with it.
597
   */
598
  if (!prop || !prop->info->parse) {
599
    qerror_report(QERR_PROPERTY_NOT_FOUND, dev->info->name, name);
600
    return -1;
601
  }
602
  ret = prop->info->parse(dev, prop, value);
603
  if (ret < 0) {
604
    switch (ret) {
605
    case -EEXIST:
606
      qerror_report(QERR_PROPERTY_VALUE_IN_USE,
607
             dev->info->name, name, value);
608
      break;
609
    default:
610
    case -EINVAL:
611
      qerror_report(QERR_PROPERTY_VALUE_BAD,
612
             dev->info->name, name, value);
613
      break;
614
    case -ENOENT:
615
      qerror_report(QERR_PROPERTY_VALUE_NOT_FOUND,
616
             dev->info->name, name, value);
617
      break;
618
    }
619
    return -1;
620
  }
621
  return 0;
622
}
623

  
624
void qdev_prop_set(DeviceState *dev, const char *name, void *src, enum PropertyType type)
625
{
626
  Property *prop;
627

  
628
  prop = qdev_prop_find(dev, name);
629
  if (!prop) {
630
    fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" not found\n",
631
        __FUNCTION__, dev->info->name, name);
632
    abort();
633
  }
634
  if (prop->info->type != type) {
635
    fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" type mismatch\n",
636
        __FUNCTION__, dev->info->name, name);
637
    abort();
638
  }
639
  qdev_prop_cpy(dev, prop, src);
640
}
641

  
642
void qdev_prop_set_bit(DeviceState *dev, const char *name, bool value)
643
{
644
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_BIT);
645
}
646

  
647
void qdev_prop_set_uint8(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t value)
648
{
649
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT8);
650
}
651

  
652
void qdev_prop_set_uint16(DeviceState *dev, const char *name, uint16_t value)
653
{
654
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT16);
655
}
656

  
657
void qdev_prop_set_uint32(DeviceState *dev, const char *name, uint32_t value)
658
{
659
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT32);
660
}
661

  
662
void qdev_prop_set_int32(DeviceState *dev, const char *name, int32_t value)
663
{
664
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_INT32);
665
}
666

  
667
void qdev_prop_set_uint64(DeviceState *dev, const char *name, uint64_t value)
668
{
669
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT64);
670
}
671

  
672
void qdev_prop_set_string(DeviceState *dev, const char *name, char *value)
673
{
674
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_STRING);
675
}
676

  
677
int qdev_prop_set_drive(DeviceState *dev, const char *name, BlockDriverState *value)
678
{
679
  int res;
680

  
681
  res = bdrv_attach(value, dev);
682
  if (res < 0) {
683
    error_report("Can't attach drive %s to %s.%s: %s",
684
           bdrv_get_device_name(value),
685
           dev->id ? dev->id : dev->info->name,
686
           name, strerror(-res));
687
    return -1;
688
  }
689
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_DRIVE);
690
  return 0;
691
}
692

  
693
void qdev_prop_set_drive_nofail(DeviceState *dev, const char *name, BlockDriverState *value)
694
{
695
  if (qdev_prop_set_drive(dev, name, value) < 0) {
696
    exit(1);
697
  }
698
}
699
void qdev_prop_set_chr(DeviceState *dev, const char *name, CharDriverState *value)
700
{
701
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_CHR);
702
}
703

  
704
void qdev_prop_set_netdev(DeviceState *dev, const char *name, VLANClientState *value)
705
{
706
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_NETDEV);
707
}
708

  
709
void qdev_prop_set_vlan(DeviceState *dev, const char *name, VLANState *value)
710
{
711
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_VLAN);
712
}
713

  
714
void qdev_prop_set_macaddr(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t *value)
715
{
716
  qdev_prop_set(dev, name, value, PROP_TYPE_MACADDR);
717
}
718

  
719
void qdev_prop_set_ptr(DeviceState *dev, const char *name, void *value)
720
{
721
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_PTR);
722
}
723

  
724
void qdev_prop_set_defaults(DeviceState *dev, Property *props)
725
{
726
  if (!props)
727
    return;
728
  while (props->name) {
729
    if (props->defval) {
730
      qdev_prop_cpy(dev, props, props->defval);
731
    }
732
    props++;
733
  }
734
}
735

  
736
static QTAILQ_HEAD(, GlobalProperty) global_props = QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(global_props);
737

  
738
static void qdev_prop_register_global(GlobalProperty *prop)
739
{
740
  QTAILQ_INSERT_TAIL(&global_props, prop, next);
741
}
742

  
743
void qdev_prop_register_global_list(GlobalProperty *props)
744
{
745
  int i;
746

  
747
  for (i = 0; props[i].driver != NULL; i++) {
748
    qdev_prop_register_global(props+i);
749
  }
750
}
751

  
752
void qdev_prop_set_globals(DeviceState *dev)
753
{
754
  GlobalProperty *prop;
755

  
756
  QTAILQ_FOREACH(prop, &global_props, next) {
757
    if (strcmp(dev->info->name, prop->driver) != 0 &&
758
      strcmp(dev->info->bus_info->name, prop->driver) != 0) {
759
      continue;
760
    }
761
    if (qdev_prop_parse(dev, prop->property, prop->value) != 0) {
762
      exit(1);
763
    }
764
  }
765
}
766

  
767
static int qdev_add_one_global(QemuOpts *opts, void *opaque)
768
{
769
  GlobalProperty *g;
770

  
771
  g = qemu_mallocz(sizeof(*g));
772
  g->driver  = qemu_opt_get(opts, "driver");
773
  g->property = qemu_opt_get(opts, "property");
774
  g->value  = qemu_opt_get(opts, "value");
775
  qdev_prop_register_global(g);
776
  return 0;
777
}
778

  
779
void qemu_add_globals(void)
780
{
781
  qemu_opts_foreach(qemu_find_opts("global"), qdev_add_one_global, NULL, 0);
782
}