Statistics
| Branch: | Revision:

root / target-i386 @ 57e4c06e

Name Size
cpu.h 18.7 kB
exec.h 14.6 kB
helper.c 96.7 kB
helper2.c 28.8 kB
op.c 41.1 kB
opreg_template.h 3.8 kB
ops_mem.h 3.1 kB
ops_sse.h 36.8 kB
ops_template.h 13 kB
ops_template_mem.h 10.6 kB
translate-copy.c 33.8 kB
translate.c 189.8 kB

Latest revisions

# Date Author Comment
57e4c06e 07/24/2005 05:33 pm bellard

fscale fix (bug noticed by Kuwanger, fix by malc)

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1528 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

45bbbb46 07/23/2005 11:21 pm bellard

added overflow exceptions in divisions

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1521 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

8f091a59 07/23/2005 08:41 pm bellard

x86_64 fixes (initial patch by Filip Navara)

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1517 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

2157fa06 07/04/2005 12:29 am bellard

better fpu state dump

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1503 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

43fb823b 04/26/2005 11:38 pm bellard

removed switches in op.c (Paul Brook)

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1400 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

b359d4e7 04/24/2005 09:04 pm bellard

fixed zero ss selector case in x86_64 emulation

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1394 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

aba9d61e 04/23/2005 08:53 pm bellard

lcall and ljmp fixes in 64 bit mode - sysret fix

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1375 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

a6f37988 04/23/2005 08:50 pm bellard

return model id in cpuid for x86_64

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1374 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

f419b321 04/23/2005 08:48 pm bellard

sysret fix - better cpuid support - lcall support for x86_64 - efer access in i386 emulation

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1373 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

8d9bfc2b 04/23/2005 08:46 pm bellard

enable EFER usage in i386 emulation - more cpuid bits

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1372 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

View revisions

Also available in: Atom