Statistics
| Branch: | Revision:

root / hw / qdev-properties.c @ eecbb9fe

History | View | Annotate | Download (16.6 kB)

1
#include "sysemu.h"
2
#include "net.h"
3
#include "qdev.h"
4

  
5
void *qdev_get_prop_ptr(DeviceState *dev, Property *prop)
6
{
7
  void *ptr = dev;
8
  ptr += prop->offset;
9
  return ptr;
10
}
11

  
12
static uint32_t qdev_get_prop_mask(Property *prop)
13
{
14
  assert(prop->info->type == PROP_TYPE_BIT);
15
  return 0x1 << prop->bitnr;
16
}
17

  
18
static void bit_prop_set(DeviceState *dev, Property *props, bool val)
19
{
20
  uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
21
  uint32_t mask = qdev_get_prop_mask(props);
22
  if (val)
23
    *p |= mask;
24
  else
25
    *p &= ~mask;
26
}
27

  
28
static void qdev_prop_cpy(DeviceState *dev, Property *props, void *src)
29
{
30
  if (props->info->type == PROP_TYPE_BIT) {
31
    bool *defval = src;
32
    bit_prop_set(dev, props, *defval);
33
  } else {
34
    char *dst = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
35
    memcpy(dst, src, props->info->size);
36
  }
37
}
38

  
39
/* Bit */
40
static int parse_bit(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
41
{
42
  if (!strncasecmp(str, "on", 2))
43
    bit_prop_set(dev, prop, true);
44
  else if (!strncasecmp(str, "off", 3))
45
    bit_prop_set(dev, prop, false);
46
  else
47
    return -1;
48
  return 0;
49
}
50

  
51
static int print_bit(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
52
{
53
  uint8_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
54
  return snprintf(dest, len, (*p & qdev_get_prop_mask(prop)) ? "on" : "off");
55
}
56

  
57
PropertyInfo qdev_prop_bit = {
58
  .name = "on/off",
59
  .type = PROP_TYPE_BIT,
60
  .size = sizeof(uint32_t),
61
  .parse = parse_bit,
62
  .print = print_bit,
63
};
64

  
65
/* --- 8bit integer --- */
66

  
67
static int parse_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
68
{
69
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
70
  const char *fmt;
71

  
72
  /* accept both hex and decimal */
73
  fmt = strncasecmp(str, "0x",2) == 0 ? "%" PRIx8 : "%" PRIu8;
74
  if (sscanf(str, fmt, ptr) != 1)
75
    return -1;
76
  return 0;
77
}
78

  
79
static int print_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
80
{
81
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
82
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu8, *ptr);
83
}
84

  
85
PropertyInfo qdev_prop_uint8 = {
86
  .name = "uint8",
87
  .type = PROP_TYPE_UINT8,
88
  .size = sizeof(uint8_t),
89
  .parse = parse_uint8,
90
  .print = print_uint8,
91
};
92

  
93
/* --- 16bit integer --- */
94

  
95
static int parse_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
96
{
97
  uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
98
  const char *fmt;
99

  
100
  /* accept both hex and decimal */
101
  fmt = strncasecmp(str, "0x",2) == 0 ? "%" PRIx16 : "%" PRIu16;
102
  if (sscanf(str, fmt, ptr) != 1)
103
    return -1;
104
  return 0;
105
}
106

  
107
static int print_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
108
{
109
  uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
110
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu16, *ptr);
111
}
112

  
113
PropertyInfo qdev_prop_uint16 = {
114
  .name = "uint16",
115
  .type = PROP_TYPE_UINT16,
116
  .size = sizeof(uint16_t),
117
  .parse = parse_uint16,
118
  .print = print_uint16,
119
};
120

  
121
/* --- 32bit integer --- */
122

  
123
static int parse_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
124
{
125
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
126
  const char *fmt;
127

  
128
  /* accept both hex and decimal */
129
  fmt = strncasecmp(str, "0x",2) == 0 ? "%" PRIx32 : "%" PRIu32;
130
  if (sscanf(str, fmt, ptr) != 1)
131
    return -1;
132
  return 0;
133
}
134

  
135
static int print_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
136
{
137
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
138
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu32, *ptr);
139
}
140

  
141
PropertyInfo qdev_prop_uint32 = {
142
  .name = "uint32",
143
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
144
  .size = sizeof(uint32_t),
145
  .parse = parse_uint32,
146
  .print = print_uint32,
147
};
148

  
149
static int parse_int32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
150
{
151
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
152

  
153
  if (sscanf(str, "%" PRId32, ptr) != 1)
154
    return -1;
155
  return 0;
156
}
157

  
158
static int print_int32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
159
{
160
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
161
  return snprintf(dest, len, "%" PRId32, *ptr);
162
}
163

  
164
PropertyInfo qdev_prop_int32 = {
165
  .name = "int32",
166
  .type = PROP_TYPE_INT32,
167
  .size = sizeof(int32_t),
168
  .parse = parse_int32,
169
  .print = print_int32,
170
};
171

  
172
/* --- 32bit hex value --- */
173

  
174
static int parse_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
175
{
176
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
177

  
178
  if (sscanf(str, "%" PRIx32, ptr) != 1)
179
    return -1;
180
  return 0;
181
}
182

  
183
static int print_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
184
{
185
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
186
  return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx32, *ptr);
187
}
188

  
189
PropertyInfo qdev_prop_hex32 = {
190
  .name = "hex32",
191
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
192
  .size = sizeof(uint32_t),
193
  .parse = parse_hex32,
194
  .print = print_hex32,
195
};
196

  
197
/* --- 64bit integer --- */
198

  
199
static int parse_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
200
{
201
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
202
  const char *fmt;
203

  
204
  /* accept both hex and decimal */
205
  fmt = strncasecmp(str, "0x",2) == 0 ? "%" PRIx64 : "%" PRIu64;
206
  if (sscanf(str, fmt, ptr) != 1)
207
    return -1;
208
  return 0;
209
}
210

  
211
static int print_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
212
{
213
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
214
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu64, *ptr);
215
}
216

  
217
PropertyInfo qdev_prop_uint64 = {
218
  .name = "uint64",
219
  .type = PROP_TYPE_UINT64,
220
  .size = sizeof(uint64_t),
221
  .parse = parse_uint64,
222
  .print = print_uint64,
223
};
224

  
225
/* --- 64bit hex value --- */
226

  
227
static int parse_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
228
{
229
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
230

  
231
  if (sscanf(str, "%" PRIx64, ptr) != 1)
232
    return -1;
233
  return 0;
234
}
235

  
236
static int print_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
237
{
238
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
239
  return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx64, *ptr);
240
}
241

  
242
PropertyInfo qdev_prop_hex64 = {
243
  .name = "hex64",
244
  .type = PROP_TYPE_UINT64,
245
  .size = sizeof(uint64_t),
246
  .parse = parse_hex64,
247
  .print = print_hex64,
248
};
249

  
250
/* --- string --- */
251

  
252
static int parse_string(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
253
{
254
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
255

  
256
  if (*ptr)
257
    qemu_free(*ptr);
258
  *ptr = qemu_strdup(str);
259
  return 0;
260
}
261

  
262
static int print_string(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
263
{
264
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
265
  if (!*ptr)
266
    return snprintf(dest, len, "<null>");
267
  return snprintf(dest, len, "\"%s\"", *ptr);
268
}
269

  
270
PropertyInfo qdev_prop_string = {
271
  .name = "string",
272
  .type = PROP_TYPE_STRING,
273
  .size = sizeof(char*),
274
  .parse = parse_string,
275
  .print = print_string,
276
};
277

  
278
/* --- drive --- */
279

  
280
static int parse_drive(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
281
{
282
  DriveInfo **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
283

  
284
  *ptr = drive_get_by_id(str);
285
  if (*ptr == NULL)
286
    return -1;
287
  return 0;
288
}
289

  
290
static int print_drive(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
291
{
292
  DriveInfo **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
293
  return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr) ? (*ptr)->id : "<null>");
294
}
295

  
296
PropertyInfo qdev_prop_drive = {
297
  .name = "drive",
298
  .type = PROP_TYPE_DRIVE,
299
  .size = sizeof(DriveInfo*),
300
  .parse = parse_drive,
301
  .print = print_drive,
302
};
303

  
304
/* --- character device --- */
305

  
306
static int parse_chr(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
307
{
308
  CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
309

  
310
  *ptr = qemu_chr_find(str);
311
  if (*ptr == NULL)
312
    return -1;
313
  return 0;
314
}
315

  
316
static int print_chr(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
317
{
318
  CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
319

  
320
  if (*ptr && (*ptr)->label) {
321
    return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->label);
322
  } else {
323
    return snprintf(dest, len, "<null>");
324
  }
325
}
326

  
327
PropertyInfo qdev_prop_chr = {
328
  .name = "chr",
329
  .type = PROP_TYPE_CHR,
330
  .size = sizeof(CharDriverState*),
331
  .parse = parse_chr,
332
  .print = print_chr,
333
};
334

  
335
/* --- netdev device --- */
336

  
337
static int parse_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
338
{
339
  VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
340

  
341
  *ptr = qemu_find_netdev(str);
342
  if (*ptr == NULL)
343
    return -1;
344
  return 0;
345
}
346

  
347
static int print_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
348
{
349
  VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
350

  
351
  if (*ptr && (*ptr)->name) {
352
    return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->name);
353
  } else {
354
    return snprintf(dest, len, "<null>");
355
  }
356
}
357

  
358
PropertyInfo qdev_prop_netdev = {
359
  .name = "netdev",
360
  .type = PROP_TYPE_NETDEV,
361
  .size = sizeof(VLANClientState*),
362
  .parse = parse_netdev,
363
  .print = print_netdev,
364
};
365

  
366
/* --- vlan --- */
367

  
368
static int parse_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
369
{
370
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
371
  int id;
372

  
373
  if (sscanf(str, "%d", &id) != 1)
374
    return -1;
375
  *ptr = qemu_find_vlan(id, 1);
376
  if (*ptr == NULL)
377
    return -1;
378
  return 0;
379
}
380

  
381
static int print_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
382
{
383
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
384

  
385
  if (*ptr) {
386
    return snprintf(dest, len, "%d", (*ptr)->id);
387
  } else {
388
    return snprintf(dest, len, "<null>");
389
  }
390
}
391

  
392
PropertyInfo qdev_prop_vlan = {
393
  .name = "vlan",
394
  .type = PROP_TYPE_VLAN,
395
  .size = sizeof(VLANClientState*),
396
  .parse = parse_vlan,
397
  .print = print_vlan,
398
};
399

  
400
/* --- pointer --- */
401

  
402
static int print_ptr(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
403
{
404
  void **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
405
  return snprintf(dest, len, "<%p>", *ptr);
406
}
407

  
408
PropertyInfo qdev_prop_ptr = {
409
  .name = "ptr",
410
  .type = PROP_TYPE_PTR,
411
  .size = sizeof(void*),
412
  .print = print_ptr,
413
};
414

  
415
/* --- mac address --- */
416

  
417
/*
418
 * accepted syntax versions:
419
 *  01:02:03:04:05:06
420
 *  01-02-03-04-05-06
421
 */
422
static int parse_mac(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
423
{
424
  MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
425
  int i, pos;
426
  char *p;
427

  
428
  for (i = 0, pos = 0; i < 6; i++, pos += 3) {
429
    if (!qemu_isxdigit(str[pos]))
430
      return -1;
431
    if (!qemu_isxdigit(str[pos+1]))
432
      return -1;
433
    if (i == 5) {
434
      if (str[pos+2] != '\0')
435
        return -1;
436
    } else {
437
      if (str[pos+2] != ':' && str[pos+2] != '-')
438
        return -1;
439
    }
440
    mac->a[i] = strtol(str+pos, &p, 16);
441
  }
442
  return 0;
443
}
444

  
445
static int print_mac(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
446
{
447
  MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
448

  
449
  return snprintf(dest, len, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
450
          mac->a[0], mac->a[1], mac->a[2],
451
          mac->a[3], mac->a[4], mac->a[5]);
452
}
453

  
454
PropertyInfo qdev_prop_macaddr = {
455
  .name = "macaddr",
456
  .type = PROP_TYPE_MACADDR,
457
  .size = sizeof(MACAddr),
458
  .parse = parse_mac,
459
  .print = print_mac,
460
};
461

  
462
/* --- pci address --- */
463

  
464
/*
465
 * bus-local address, i.e. "$slot" or "$slot.$fn"
466
 */
467
static int parse_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
468
{
469
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
470
  unsigned int slot, fn, n;
471

  
472
  if (sscanf(str, "%x.%x%n", &slot, &fn, &n) != 2) {
473
    fn = 0;
474
    if (sscanf(str, "%x%n", &slot, &n) != 1) {
475
      return -1;
476
    }
477
  }
478
  if (str[n] != '\0')
479
    return -1;
480
  if (fn > 7)
481
    return -1;
482
  *ptr = slot << 3 | fn;
483
  return 0;
484
}
485

  
486
static int print_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
487
{
488
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
489

  
490
  if (*ptr == -1) {
491
    return snprintf(dest, len, "<unset>");
492
  } else {
493
    return snprintf(dest, len, "%02x.%x", *ptr >> 3, *ptr & 7);
494
  }
495
}
496

  
497
PropertyInfo qdev_prop_pci_devfn = {
498
  .name = "pci-devfn",
499
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
500
  .size = sizeof(uint32_t),
501
  .parse = parse_pci_devfn,
502
  .print = print_pci_devfn,
503
};
504

  
505
/* --- public helpers --- */
506

  
507
static Property *qdev_prop_walk(Property *props, const char *name)
508
{
509
  if (!props)
510
    return NULL;
511
  while (props->name) {
512
    if (strcmp(props->name, name) == 0)
513
      return props;
514
    props++;
515
  }
516
  return NULL;
517
}
518

  
519
static Property *qdev_prop_find(DeviceState *dev, const char *name)
520
{
521
  Property *prop;
522

  
523
  /* device properties */
524
  prop = qdev_prop_walk(dev->info->props, name);
525
  if (prop)
526
    return prop;
527

  
528
  /* bus properties */
529
  prop = qdev_prop_walk(dev->parent_bus->info->props, name);
530
  if (prop)
531
    return prop;
532

  
533
  return NULL;
534
}
535

  
536
int qdev_prop_exists(DeviceState *dev, const char *name)
537
{
538
  return qdev_prop_find(dev, name) ? true : false;
539
}
540

  
541
int qdev_prop_parse(DeviceState *dev, const char *name, const char *value)
542
{
543
  Property *prop;
544

  
545
  prop = qdev_prop_find(dev, name);
546
  if (!prop) {
547
    if (strcmp(name, "?") != 0) {
548
      fprintf(stderr, "property \"%s.%s\" not found\n",
549
          dev->info->name, name);
550
    } else {
551
      fprintf(stderr, "supported properties:\n");
552
      if (dev->info->props != NULL) {
553
        Property *props = dev->info->props;
554
        while (props->name) {
555
          fprintf(stderr, "%s.%s\n", dev->info->name, props->name);
556
          props++;
557
        }
558
      }
559
    }
560
    return -1;
561
  }
562
  if (!prop->info->parse) {
563
    fprintf(stderr, "property \"%s.%s\" has no parser\n",
564
        dev->info->name, name);
565
    return -1;
566
  }
567
  if (prop->info->parse(dev, prop, value) != 0) {
568
    fprintf(stderr, "property \"%s.%s\": failed to parse \"%s\"\n",
569
        dev->info->name, name, value);
570
    return -1;
571
  }
572
  return 0;
573
}
574

  
575
void qdev_prop_set(DeviceState *dev, const char *name, void *src, enum PropertyType type)
576
{
577
  Property *prop;
578

  
579
  prop = qdev_prop_find(dev, name);
580
  if (!prop) {
581
    fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" not found\n",
582
        __FUNCTION__, dev->info->name, name);
583
    abort();
584
  }
585
  if (prop->info->type != type) {
586
    fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" type mismatch\n",
587
        __FUNCTION__, dev->info->name, name);
588
    abort();
589
  }
590
  qdev_prop_cpy(dev, prop, src);
591
}
592

  
593
void qdev_prop_set_uint8(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t value)
594
{
595
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT8);
596
}
597

  
598
void qdev_prop_set_uint16(DeviceState *dev, const char *name, uint16_t value)
599
{
600
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT16);
601
}
602

  
603
void qdev_prop_set_uint32(DeviceState *dev, const char *name, uint32_t value)
604
{
605
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT32);
606
}
607

  
608
void qdev_prop_set_int32(DeviceState *dev, const char *name, int32_t value)
609
{
610
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_INT32);
611
}
612

  
613
void qdev_prop_set_uint64(DeviceState *dev, const char *name, uint64_t value)
614
{
615
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT64);
616
}
617

  
618
void qdev_prop_set_drive(DeviceState *dev, const char *name, DriveInfo *value)
619
{
620
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_DRIVE);
621
}
622

  
623
void qdev_prop_set_chr(DeviceState *dev, const char *name, CharDriverState *value)
624
{
625
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_CHR);
626
}
627

  
628
void qdev_prop_set_netdev(DeviceState *dev, const char *name, VLANClientState *value)
629
{
630
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_NETDEV);
631
}
632

  
633
void qdev_prop_set_vlan(DeviceState *dev, const char *name, VLANState *value)
634
{
635
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_VLAN);
636
}
637

  
638
void qdev_prop_set_macaddr(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t *value)
639
{
640
  qdev_prop_set(dev, name, value, PROP_TYPE_MACADDR);
641
}
642

  
643
void qdev_prop_set_ptr(DeviceState *dev, const char *name, void *value)
644
{
645
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_PTR);
646
}
647

  
648
void qdev_prop_set_defaults(DeviceState *dev, Property *props)
649
{
650
  if (!props)
651
    return;
652
  while (props->name) {
653
    if (props->defval) {
654
      qdev_prop_cpy(dev, props, props->defval);
655
    }
656
    props++;
657
  }
658
}
659

  
660
static QTAILQ_HEAD(, GlobalProperty) global_props = QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(global_props);
661

  
662
void qdev_prop_register_global(GlobalProperty *prop)
663
{
664
  QTAILQ_INSERT_TAIL(&global_props, prop, next);
665
}
666

  
667
void qdev_prop_register_global_list(GlobalProperty *props)
668
{
669
  int i;
670

  
671
  for (i = 0; props[i].driver != NULL; i++) {
672
    qdev_prop_register_global(props+i);
673
  }
674
}
675

  
676
void qdev_prop_set_globals(DeviceState *dev)
677
{
678
  GlobalProperty *prop;
679

  
680
  QTAILQ_FOREACH(prop, &global_props, next) {
681
    if (strcmp(dev->info->name, prop->driver) != 0 &&
682
      strcmp(dev->info->bus_info->name, prop->driver) != 0) {
683
      continue;
684
    }
685
    if (qdev_prop_parse(dev, prop->property, prop->value) != 0) {
686
      exit(1);
687
    }
688
  }
689
}