commit f8f212c6950605a6e5947e555090973afd8c7930 Author: Antony Chazapis Date: Sat Feb 25 13:21:07 2012 +0200 Rearrange static html. diff --git a/htdocs/index.html b/htdocs/index.html deleted file mode 100644 index b1460f3..0000000 --- a/htdocs/index.html +++ /dev/null @@ -1,116 +0,0 @@ - - - - - - - - - - - - Pithos+ - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
-
-
- -
-

- Η υπηρεσία Pithos+ προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια. Η χρήση είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας, οι οποίοι μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία τους και να τα μοιράζονται με άλλους χρήστες ή να τα διαθέτουν στο Διαδίκτυο. Προαιρετικά, τηρείται ιστορικό των αρχείων με δυνατότητα ανάγνωσης παλαιότερων εκδόσεων (versioning). -

- -
- -
-
-

Λογισμικό

-

Για την άμεση πρόσβαση και τον συγχρονισμό των αρχείων του υπολογιστή σας με την υπηρεσία, κατεβάστε την εφαρμογή Pithos+ για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε:

-
-
-
-
Pithos+ για
-
Windows
-
XP, Vista, 7
- -
-
-
Pithos+ για
-
Mac OS X
-
10.6 ή νεότερο
- -
-
-
Pithos+ για
-
Linux
-
Πακέτο Python
- -
-
-
-
- -
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - diff --git a/htdocs/intro.html b/htdocs/intro.html deleted file mode 100644 index 04c0469..0000000 --- a/htdocs/intro.html +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ - - - - - - - - - - - - Pithos - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - - - \ No newline at end of file diff --git a/htdocs/pithos.html b/htdocs/pithos.html new file mode 100644 index 0000000..b1460f3 --- /dev/null +++ b/htdocs/pithos.html @@ -0,0 +1,116 @@ + + + + + + + + + + + + Pithos+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + +
+
+
+ +
+

+ Η υπηρεσία Pithos+ προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια. Η χρήση είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας, οι οποίοι μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία τους και να τα μοιράζονται με άλλους χρήστες ή να τα διαθέτουν στο Διαδίκτυο. Προαιρετικά, τηρείται ιστορικό των αρχείων με δυνατότητα ανάγνωσης παλαιότερων εκδόσεων (versioning). +

+ +
+ +
+
+

Λογισμικό

+

Για την άμεση πρόσβαση και τον συγχρονισμό των αρχείων του υπολογιστή σας με την υπηρεσία, κατεβάστε την εφαρμογή Pithos+ για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε:

+
+
+
+
Pithos+ για
+
Windows
+
XP, Vista, 7
+ +
+
+
Pithos+ για
+
Mac OS X
+
10.6 ή νεότερο
+ +
+
+
Pithos+ για
+
Linux
+
Πακέτο Python
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+ + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/htdocs/site_media/images/intro-logo1.png b/htdocs/site_media/images/intro-logo1.png deleted file mode 100644 index 44872f1..0000000 Binary files a/htdocs/site_media/images/intro-logo1.png and /dev/null differ diff --git a/htdocs/site_media/images/intro-logo2.png b/htdocs/site_media/images/intro-logo2.png deleted file mode 100644 index a7a54ff..0000000 Binary files a/htdocs/site_media/images/intro-logo2.png and /dev/null differ diff --git a/htdocs/site_media/images/intro-logo3.png b/htdocs/site_media/images/intro-logo3.png deleted file mode 100644 index e2f0550..0000000 Binary files a/htdocs/site_media/images/intro-logo3.png and /dev/null differ