Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Link Description
Roadmap Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται το internal Roadmap του πληροφοριακού συστήματος τους έργου.
Release Schedule Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται το πρόγραμμα των release cycles καθώς και το status κάθε release.
Backlog Στο τμήμα αυτό φιλοξενούνται το Backlog του έργου. Το Backlog εξελίσσεται διαρκώς καθώς νέα features προστίθενται.
Feature Requests Στο τμήμα αυτό φιλοξενούνται τα features που αποτελούν το πληροφοριακό σύστημα του έργου καθώς και Feature Requests των stakeholders του έργου.
Development Το τμήμα αυτό παραπέμπει στο χώρο του Development όπου παρουσιάζεται η τεχνική διάσταση του έργου.
Quality Control Το τμήμα αυτό παραπέμπει στο χώρο του Quality Control όπου παρουσιάζονται τα Test Cases για τον ποιοτικό έλεγχο του έργου.
Marketing Το τμήμα αυτό φιλοξενεί documents που σχετίζονται με την διαδικασία ενημέρωσης και γνωστοποίησης του έργου.
Documentation Το τμήμα αυτό φιλοξενεί Deliverables και Collateral Documents του έργου.
Reports Στο τμήμα αυτό φιλοξενούνται τα weekly reports της ομαδάς.
Meeting Minutes Στο τμήμα αυτό φιλοξενούνται τα Meeting Minutes από τα meetings της ομάδας.
Team Structure Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται τα μέλη της ομάδας που δουλεύουν για το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας, καθώς και τα contact points των συνεργατών.