Statistics
| Branch: | Revision:

root / hw / qdev-properties.c @ 4e4fa398

History | View | Annotate | Download (30.4 kB)

1
#include "net.h"
2
#include "qdev.h"
3
#include "qerror.h"
4
#include "blockdev.h"
5

  
6
void *qdev_get_prop_ptr(DeviceState *dev, Property *prop)
7
{
8
  void *ptr = dev;
9
  ptr += prop->offset;
10
  return ptr;
11
}
12

  
13
static uint32_t qdev_get_prop_mask(Property *prop)
14
{
15
  assert(prop->info->type == PROP_TYPE_BIT);
16
  return 0x1 << prop->bitnr;
17
}
18

  
19
static void bit_prop_set(DeviceState *dev, Property *props, bool val)
20
{
21
  uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
22
  uint32_t mask = qdev_get_prop_mask(props);
23
  if (val)
24
    *p |= mask;
25
  else
26
    *p &= ~mask;
27
}
28

  
29
static void qdev_prop_cpy(DeviceState *dev, Property *props, void *src)
30
{
31
  if (props->info->type == PROP_TYPE_BIT) {
32
    bool *defval = src;
33
    bit_prop_set(dev, props, *defval);
34
  } else {
35
    char *dst = qdev_get_prop_ptr(dev, props);
36
    memcpy(dst, src, props->info->size);
37
  }
38
}
39

  
40
/* Bit */
41
static int parse_bit(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
42
{
43
  if (!strcasecmp(str, "on"))
44
    bit_prop_set(dev, prop, true);
45
  else if (!strcasecmp(str, "off"))
46
    bit_prop_set(dev, prop, false);
47
  else
48
    return -EINVAL;
49
  return 0;
50
}
51

  
52
static int print_bit(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
53
{
54
  uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
55
  return snprintf(dest, len, (*p & qdev_get_prop_mask(prop)) ? "on" : "off");
56
}
57

  
58
static void get_bit(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
59
          const char *name, Error **errp)
60
{
61
  Property *prop = opaque;
62
  uint32_t *p = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
63
  bool value = (*p & qdev_get_prop_mask(prop)) != 0;
64

  
65
  visit_type_bool(v, &value, name, errp);
66
}
67

  
68
static void set_bit(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
69
          const char *name, Error **errp)
70
{
71
  Property *prop = opaque;
72
  Error *local_err = NULL;
73
  bool value;
74

  
75
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
76
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
77
    return;
78
  }
79

  
80
  visit_type_bool(v, &value, name, &local_err);
81
  if (local_err) {
82
    error_propagate(errp, local_err);
83
    return;
84
  }
85
  bit_prop_set(dev, prop, value);
86
}
87

  
88
PropertyInfo qdev_prop_bit = {
89
  .name = "boolean",
90
  .legacy_name = "on/off",
91
  .type = PROP_TYPE_BIT,
92
  .size = sizeof(uint32_t),
93
  .parse = parse_bit,
94
  .print = print_bit,
95
  .get  = get_bit,
96
  .set  = set_bit,
97
};
98

  
99
/* --- 8bit integer --- */
100

  
101
static int parse_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
102
{
103
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
104
  char *end;
105

  
106
  /* accept both hex and decimal */
107
  *ptr = strtoul(str, &end, 0);
108
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
109
    return -EINVAL;
110
  }
111

  
112
  return 0;
113
}
114

  
115
static int print_uint8(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
116
{
117
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
118
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu8, *ptr);
119
}
120

  
121
static void get_int8(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
122
           const char *name, Error **errp)
123
{
124
  Property *prop = opaque;
125
  int8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
126
  int64_t value;
127

  
128
  value = *ptr;
129
  visit_type_int(v, &value, name, errp);
130
}
131

  
132
static void set_int8(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
133
           const char *name, Error **errp)
134
{
135
  Property *prop = opaque;
136
  int8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
137
  Error *local_err = NULL;
138
  int64_t value;
139

  
140
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
141
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
142
    return;
143
  }
144

  
145
  visit_type_int(v, &value, name, &local_err);
146
  if (local_err) {
147
    error_propagate(errp, local_err);
148
    return;
149
  }
150
  if (value > prop->info->min && value <= prop->info->max) {
151
    *ptr = value;
152
  } else {
153
    error_set(errp, QERR_PROPERTY_VALUE_OUT_OF_RANGE,
154
         dev->id?:"", name, value, prop->info->min,
155
         prop->info->max);
156
  }
157
}
158

  
159
PropertyInfo qdev_prop_uint8 = {
160
  .name = "uint8",
161
  .type = PROP_TYPE_UINT8,
162
  .size = sizeof(uint8_t),
163
  .parse = parse_uint8,
164
  .print = print_uint8,
165
  .get  = get_int8,
166
  .set  = set_int8,
167
  .min  = 0,
168
  .max  = 255,
169
};
170

  
171
/* --- 8bit hex value --- */
172

  
173
static int parse_hex8(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
174
{
175
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
176
  char *end;
177

  
178
  *ptr = strtoul(str, &end, 16);
179
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
180
    return -EINVAL;
181
  }
182

  
183
  return 0;
184
}
185

  
186
static int print_hex8(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
187
{
188
  uint8_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
189
  return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx8, *ptr);
190
}
191

  
192
PropertyInfo qdev_prop_hex8 = {
193
  .name = "uint8",
194
  .legacy_name = "hex8",
195
  .type = PROP_TYPE_UINT8,
196
  .size = sizeof(uint8_t),
197
  .parse = parse_hex8,
198
  .print = print_hex8,
199
  .get  = get_int8,
200
  .set  = set_int8,
201
  .min  = 0,
202
  .max  = 255,
203
};
204

  
205
/* --- 16bit integer --- */
206

  
207
static int parse_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
208
{
209
  uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
210
  char *end;
211

  
212
  /* accept both hex and decimal */
213
  *ptr = strtoul(str, &end, 0);
214
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
215
    return -EINVAL;
216
  }
217

  
218
  return 0;
219
}
220

  
221
static int print_uint16(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
222
{
223
  uint16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
224
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu16, *ptr);
225
}
226

  
227
static void get_int16(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
228
           const char *name, Error **errp)
229
{
230
  Property *prop = opaque;
231
  int16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
232
  int64_t value;
233

  
234
  value = *ptr;
235
  visit_type_int(v, &value, name, errp);
236
}
237

  
238
static void set_int16(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
239
           const char *name, Error **errp)
240
{
241
  Property *prop = opaque;
242
  int16_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
243
  Error *local_err = NULL;
244
  int64_t value;
245

  
246
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
247
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
248
    return;
249
  }
250

  
251
  visit_type_int(v, &value, name, &local_err);
252
  if (local_err) {
253
    error_propagate(errp, local_err);
254
    return;
255
  }
256
  if (value > prop->info->min && value <= prop->info->max) {
257
    *ptr = value;
258
  } else {
259
    error_set(errp, QERR_PROPERTY_VALUE_OUT_OF_RANGE,
260
         dev->id?:"", name, value, prop->info->min,
261
         prop->info->max);
262
  }
263
}
264

  
265
PropertyInfo qdev_prop_uint16 = {
266
  .name = "uint16",
267
  .type = PROP_TYPE_UINT16,
268
  .size = sizeof(uint16_t),
269
  .parse = parse_uint16,
270
  .print = print_uint16,
271
  .get  = get_int16,
272
  .set  = set_int16,
273
  .min  = 0,
274
  .max  = 65535,
275
};
276

  
277
/* --- 32bit integer --- */
278

  
279
static int parse_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
280
{
281
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
282
  char *end;
283

  
284
  /* accept both hex and decimal */
285
  *ptr = strtoul(str, &end, 0);
286
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
287
    return -EINVAL;
288
  }
289

  
290
  return 0;
291
}
292

  
293
static int print_uint32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
294
{
295
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
296
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu32, *ptr);
297
}
298

  
299
static void get_int32(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
300
           const char *name, Error **errp)
301
{
302
  Property *prop = opaque;
303
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
304
  int64_t value;
305

  
306
  value = *ptr;
307
  visit_type_int(v, &value, name, errp);
308
}
309

  
310
static void set_int32(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
311
           const char *name, Error **errp)
312
{
313
  Property *prop = opaque;
314
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
315
  Error *local_err = NULL;
316
  int64_t value;
317

  
318
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
319
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
320
    return;
321
  }
322

  
323
  visit_type_int(v, &value, name, &local_err);
324
  if (local_err) {
325
    error_propagate(errp, local_err);
326
    return;
327
  }
328
  if (value > prop->info->min && value <= prop->info->max) {
329
    *ptr = value;
330
  } else {
331
    error_set(errp, QERR_PROPERTY_VALUE_OUT_OF_RANGE,
332
         dev->id?:"", name, value, prop->info->min,
333
         prop->info->max);
334
  }
335
}
336

  
337
PropertyInfo qdev_prop_uint32 = {
338
  .name = "uint32",
339
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
340
  .size = sizeof(uint32_t),
341
  .parse = parse_uint32,
342
  .print = print_uint32,
343
  .get  = get_int32,
344
  .set  = set_int32,
345
  .min  = 0,
346
  .max  = 0xFFFFFFFFULL,
347
};
348

  
349
static int parse_int32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
350
{
351
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
352
  char *end;
353

  
354
  *ptr = strtol(str, &end, 10);
355
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
356
    return -EINVAL;
357
  }
358

  
359
  return 0;
360
}
361

  
362
static int print_int32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
363
{
364
  int32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
365
  return snprintf(dest, len, "%" PRId32, *ptr);
366
}
367

  
368
PropertyInfo qdev_prop_int32 = {
369
  .name = "int32",
370
  .type = PROP_TYPE_INT32,
371
  .size = sizeof(int32_t),
372
  .parse = parse_int32,
373
  .print = print_int32,
374
  .get  = get_int32,
375
  .set  = set_int32,
376
  .min  = -0x80000000LL,
377
  .max  = 0x7FFFFFFFLL,
378
};
379

  
380
/* --- 32bit hex value --- */
381

  
382
static int parse_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
383
{
384
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
385
  char *end;
386

  
387
  *ptr = strtoul(str, &end, 16);
388
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
389
    return -EINVAL;
390
  }
391

  
392
  return 0;
393
}
394

  
395
static int print_hex32(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
396
{
397
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
398
  return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx32, *ptr);
399
}
400

  
401
PropertyInfo qdev_prop_hex32 = {
402
  .name = "uint32",
403
  .legacy_name = "hex32",
404
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
405
  .size = sizeof(uint32_t),
406
  .parse = parse_hex32,
407
  .print = print_hex32,
408
  .get  = get_int32,
409
  .set  = set_int32,
410
  .min  = 0,
411
  .max  = 0xFFFFFFFFULL,
412
};
413

  
414
/* --- 64bit integer --- */
415

  
416
static int parse_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
417
{
418
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
419
  char *end;
420

  
421
  /* accept both hex and decimal */
422
  *ptr = strtoull(str, &end, 0);
423
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
424
    return -EINVAL;
425
  }
426

  
427
  return 0;
428
}
429

  
430
static int print_uint64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
431
{
432
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
433
  return snprintf(dest, len, "%" PRIu64, *ptr);
434
}
435

  
436
static void get_int64(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
437
           const char *name, Error **errp)
438
{
439
  Property *prop = opaque;
440
  int64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
441

  
442
  visit_type_int(v, ptr, name, errp);
443
}
444

  
445
static void set_int64(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
446
           const char *name, Error **errp)
447
{
448
  Property *prop = opaque;
449
  int64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
450

  
451
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
452
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
453
    return;
454
  }
455

  
456
  visit_type_int(v, ptr, name, errp);
457
}
458

  
459
PropertyInfo qdev_prop_uint64 = {
460
  .name = "uint64",
461
  .type = PROP_TYPE_UINT64,
462
  .size = sizeof(uint64_t),
463
  .parse = parse_uint64,
464
  .print = print_uint64,
465
  .get  = get_int64,
466
  .set  = set_int64,
467
};
468

  
469
/* --- 64bit hex value --- */
470

  
471
static int parse_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
472
{
473
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
474
  char *end;
475

  
476
  *ptr = strtoull(str, &end, 16);
477
  if ((*end != '\0') || (end == str)) {
478
    return -EINVAL;
479
  }
480

  
481
  return 0;
482
}
483

  
484
static int print_hex64(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
485
{
486
  uint64_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
487
  return snprintf(dest, len, "0x%" PRIx64, *ptr);
488
}
489

  
490
PropertyInfo qdev_prop_hex64 = {
491
  .name = "uint64",
492
  .legacy_name = "hex64",
493
  .type = PROP_TYPE_UINT64,
494
  .size = sizeof(uint64_t),
495
  .parse = parse_hex64,
496
  .print = print_hex64,
497
  .get  = get_int64,
498
  .set  = set_int64,
499
};
500

  
501
/* --- string --- */
502

  
503
static int parse_string(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
504
{
505
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
506

  
507
  if (*ptr)
508
    g_free(*ptr);
509
  *ptr = g_strdup(str);
510
  return 0;
511
}
512

  
513
static void free_string(DeviceState *dev, Property *prop)
514
{
515
  g_free(*(char **)qdev_get_prop_ptr(dev, prop));
516
}
517

  
518
static int print_string(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
519
{
520
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
521
  if (!*ptr)
522
    return snprintf(dest, len, "<null>");
523
  return snprintf(dest, len, "\"%s\"", *ptr);
524
}
525

  
526
static void get_string(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
527
            const char *name, Error **errp)
528
{
529
  Property *prop = opaque;
530
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
531

  
532
  if (!*ptr) {
533
    char *str = (char *)"";
534
    visit_type_str(v, &str, name, errp);
535
  } else {
536
    visit_type_str(v, ptr, name, errp);
537
  }
538
}
539

  
540
static void set_string(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
541
            const char *name, Error **errp)
542
{
543
  Property *prop = opaque;
544
  char **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
545
  Error *local_err = NULL;
546
  char *str;
547

  
548
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
549
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
550
    return;
551
  }
552

  
553
  visit_type_str(v, &str, name, &local_err);
554
  if (local_err) {
555
    error_propagate(errp, local_err);
556
    return;
557
  }
558
  if (!*str) {
559
    g_free(str);
560
    str = NULL;
561
  }
562
  if (*ptr) {
563
    g_free(*ptr);
564
  }
565
  *ptr = str;
566
}
567

  
568
PropertyInfo qdev_prop_string = {
569
  .name = "string",
570
  .type = PROP_TYPE_STRING,
571
  .size = sizeof(char*),
572
  .parse = parse_string,
573
  .print = print_string,
574
  .free = free_string,
575
  .get  = get_string,
576
  .set  = set_string,
577
};
578

  
579
/* --- drive --- */
580

  
581
static int parse_drive(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
582
{
583
  BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
584
  BlockDriverState *bs;
585

  
586
  bs = bdrv_find(str);
587
  if (bs == NULL)
588
    return -ENOENT;
589
  if (bdrv_attach_dev(bs, dev) < 0)
590
    return -EEXIST;
591
  *ptr = bs;
592
  return 0;
593
}
594

  
595
static void free_drive(DeviceState *dev, Property *prop)
596
{
597
  BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
598

  
599
  if (*ptr) {
600
    bdrv_detach_dev(*ptr, dev);
601
    blockdev_auto_del(*ptr);
602
  }
603
}
604

  
605
static int print_drive(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
606
{
607
  BlockDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
608
  return snprintf(dest, len, "%s",
609
          *ptr ? bdrv_get_device_name(*ptr) : "<null>");
610
}
611

  
612
static void get_generic(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
613
            const char *name, Error **errp)
614
{
615
  Property *prop = opaque;
616
  void **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
617
  char buffer[1024];
618
  char *p = buffer;
619

  
620
  buffer[0] = 0;
621
  if (*ptr) {
622
    prop->info->print(dev, prop, buffer, sizeof(buffer));
623
  }
624
  visit_type_str(v, &p, name, errp);
625
}
626

  
627
static void set_generic(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
628
            const char *name, Error **errp)
629
{
630
  Property *prop = opaque;
631
  Error *local_err = NULL;
632
  char *str;
633
  int ret;
634

  
635
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
636
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
637
    return;
638
  }
639

  
640
  visit_type_str(v, &str, name, &local_err);
641
  if (local_err) {
642
    error_propagate(errp, local_err);
643
    return;
644
  }
645
  if (!*str) {
646
    g_free(str);
647
    error_set_from_qdev_prop_error(errp, EINVAL, dev, prop, str);
648
    return;
649
  }
650
  ret = prop->info->parse(dev, prop, str);
651
  error_set_from_qdev_prop_error(errp, ret, dev, prop, str);
652
  g_free(str);
653
}
654

  
655
PropertyInfo qdev_prop_drive = {
656
  .name = "drive",
657
  .type = PROP_TYPE_DRIVE,
658
  .size = sizeof(BlockDriverState *),
659
  .parse = parse_drive,
660
  .print = print_drive,
661
  .get  = get_generic,
662
  .set  = set_generic,
663
  .free = free_drive,
664
};
665

  
666
/* --- character device --- */
667

  
668
static int parse_chr(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
669
{
670
  CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
671

  
672
  *ptr = qemu_chr_find(str);
673
  if (*ptr == NULL) {
674
    return -ENOENT;
675
  }
676
  if ((*ptr)->avail_connections < 1) {
677
    return -EEXIST;
678
  }
679
  --(*ptr)->avail_connections;
680
  return 0;
681
}
682

  
683
static void free_chr(DeviceState *dev, Property *prop)
684
{
685
  CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
686

  
687
  if (*ptr) {
688
    qemu_chr_add_handlers(*ptr, NULL, NULL, NULL, NULL);
689
  }
690
}
691

  
692

  
693
static int print_chr(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
694
{
695
  CharDriverState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
696

  
697
  if (*ptr && (*ptr)->label) {
698
    return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->label);
699
  } else {
700
    return snprintf(dest, len, "<null>");
701
  }
702
}
703

  
704
PropertyInfo qdev_prop_chr = {
705
  .name = "chr",
706
  .type = PROP_TYPE_CHR,
707
  .size = sizeof(CharDriverState*),
708
  .parse = parse_chr,
709
  .print = print_chr,
710
  .get  = get_generic,
711
  .set  = set_generic,
712
  .free = free_chr,
713
};
714

  
715
/* --- netdev device --- */
716

  
717
static int parse_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
718
{
719
  VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
720

  
721
  *ptr = qemu_find_netdev(str);
722
  if (*ptr == NULL)
723
    return -ENOENT;
724
  if ((*ptr)->peer) {
725
    return -EEXIST;
726
  }
727
  return 0;
728
}
729

  
730
static int print_netdev(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
731
{
732
  VLANClientState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
733

  
734
  if (*ptr && (*ptr)->name) {
735
    return snprintf(dest, len, "%s", (*ptr)->name);
736
  } else {
737
    return snprintf(dest, len, "<null>");
738
  }
739
}
740

  
741
PropertyInfo qdev_prop_netdev = {
742
  .name = "netdev",
743
  .type = PROP_TYPE_NETDEV,
744
  .size = sizeof(VLANClientState*),
745
  .parse = parse_netdev,
746
  .print = print_netdev,
747
  .get  = get_generic,
748
  .set  = set_generic,
749
};
750

  
751
/* --- vlan --- */
752

  
753
static int parse_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
754
{
755
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
756
  int id;
757

  
758
  if (sscanf(str, "%d", &id) != 1)
759
    return -EINVAL;
760
  *ptr = qemu_find_vlan(id, 1);
761
  if (*ptr == NULL)
762
    return -ENOENT;
763
  return 0;
764
}
765

  
766
static int print_vlan(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
767
{
768
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
769

  
770
  if (*ptr) {
771
    return snprintf(dest, len, "%d", (*ptr)->id);
772
  } else {
773
    return snprintf(dest, len, "<null>");
774
  }
775
}
776

  
777
static void get_vlan(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
778
           const char *name, Error **errp)
779
{
780
  Property *prop = opaque;
781
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
782
  int64_t id;
783

  
784
  id = *ptr ? (*ptr)->id : -1;
785
  visit_type_int(v, &id, name, errp);
786
}
787

  
788
static void set_vlan(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
789
           const char *name, Error **errp)
790
{
791
  Property *prop = opaque;
792
  VLANState **ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
793
  Error *local_err = NULL;
794
  int64_t id;
795
  VLANState *vlan;
796

  
797
  if (dev->state != DEV_STATE_CREATED) {
798
    error_set(errp, QERR_PERMISSION_DENIED);
799
    return;
800
  }
801

  
802
  visit_type_int(v, &id, name, &local_err);
803
  if (local_err) {
804
    error_propagate(errp, local_err);
805
    return;
806
  }
807
  if (id == -1) {
808
    *ptr = NULL;
809
    return;
810
  }
811
  vlan = qemu_find_vlan(id, 1);
812
  if (!vlan) {
813
    error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_VALUE,
814
         name, prop->info->name);
815
    return;
816
  }
817
  *ptr = vlan;
818
}
819

  
820
PropertyInfo qdev_prop_vlan = {
821
  .name = "vlan",
822
  .type = PROP_TYPE_VLAN,
823
  .size = sizeof(VLANClientState*),
824
  .parse = parse_vlan,
825
  .print = print_vlan,
826
  .get  = get_vlan,
827
  .set  = set_vlan,
828
};
829

  
830
/* --- pointer --- */
831

  
832
/* Not a proper property, just for dirty hacks. TODO Remove it! */
833
PropertyInfo qdev_prop_ptr = {
834
  .name = "ptr",
835
  .type = PROP_TYPE_PTR,
836
  .size = sizeof(void*),
837
};
838

  
839
/* --- mac address --- */
840

  
841
/*
842
 * accepted syntax versions:
843
 *  01:02:03:04:05:06
844
 *  01-02-03-04-05-06
845
 */
846
static int parse_mac(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
847
{
848
  MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
849
  int i, pos;
850
  char *p;
851

  
852
  for (i = 0, pos = 0; i < 6; i++, pos += 3) {
853
    if (!qemu_isxdigit(str[pos]))
854
      return -EINVAL;
855
    if (!qemu_isxdigit(str[pos+1]))
856
      return -EINVAL;
857
    if (i == 5) {
858
      if (str[pos+2] != '\0')
859
        return -EINVAL;
860
    } else {
861
      if (str[pos+2] != ':' && str[pos+2] != '-')
862
        return -EINVAL;
863
    }
864
    mac->a[i] = strtol(str+pos, &p, 16);
865
  }
866
  return 0;
867
}
868

  
869
static int print_mac(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
870
{
871
  MACAddr *mac = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
872

  
873
  return snprintf(dest, len, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
874
          mac->a[0], mac->a[1], mac->a[2],
875
          mac->a[3], mac->a[4], mac->a[5]);
876
}
877

  
878
PropertyInfo qdev_prop_macaddr = {
879
  .name = "macaddr",
880
  .type = PROP_TYPE_MACADDR,
881
  .size = sizeof(MACAddr),
882
  .parse = parse_mac,
883
  .print = print_mac,
884
  .get  = get_generic,
885
  .set  = set_generic,
886
};
887

  
888

  
889
/* --- lost tick policy --- */
890

  
891
static const struct {
892
  const char *name;
893
  LostTickPolicy code;
894
} lost_tick_policy_table[] = {
895
  { .name = "discard", .code = LOST_TICK_DISCARD },
896
  { .name = "delay", .code = LOST_TICK_DELAY },
897
  { .name = "merge", .code = LOST_TICK_MERGE },
898
  { .name = "slew", .code = LOST_TICK_SLEW },
899
};
900

  
901
static int parse_lost_tick_policy(DeviceState *dev, Property *prop,
902
                 const char *str)
903
{
904
  LostTickPolicy *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
905
  int i;
906

  
907
  for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(lost_tick_policy_table); i++) {
908
    if (!strcasecmp(str, lost_tick_policy_table[i].name)) {
909
      *ptr = lost_tick_policy_table[i].code;
910
      break;
911
    }
912
  }
913
  if (i == ARRAY_SIZE(lost_tick_policy_table)) {
914
    return -EINVAL;
915
  }
916
  return 0;
917
}
918

  
919
static int print_lost_tick_policy(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest,
920
                 size_t len)
921
{
922
  LostTickPolicy *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
923

  
924
  return snprintf(dest, len, "%s", lost_tick_policy_table[*ptr].name);
925
}
926

  
927
PropertyInfo qdev_prop_losttickpolicy = {
928
  .name = "lost_tick_policy",
929
  .type = PROP_TYPE_LOSTTICKPOLICY,
930
  .size = sizeof(LostTickPolicy),
931
  .parse = parse_lost_tick_policy,
932
  .print = print_lost_tick_policy,
933
  .get  = get_generic,
934
  .set  = set_generic,
935
};
936

  
937
/* --- pci address --- */
938

  
939
/*
940
 * bus-local address, i.e. "$slot" or "$slot.$fn"
941
 */
942
static int parse_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, const char *str)
943
{
944
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
945
  unsigned int slot, fn, n;
946

  
947
  if (sscanf(str, "%x.%x%n", &slot, &fn, &n) != 2) {
948
    fn = 0;
949
    if (sscanf(str, "%x%n", &slot, &n) != 1) {
950
      return -EINVAL;
951
    }
952
  }
953
  if (str[n] != '\0')
954
    return -EINVAL;
955
  if (fn > 7)
956
    return -EINVAL;
957
  if (slot > 31)
958
    return -EINVAL;
959
  *ptr = slot << 3 | fn;
960
  return 0;
961
}
962

  
963
static int print_pci_devfn(DeviceState *dev, Property *prop, char *dest, size_t len)
964
{
965
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
966

  
967
  if (*ptr == -1) {
968
    return snprintf(dest, len, "<unset>");
969
  } else {
970
    return snprintf(dest, len, "%02x.%x", *ptr >> 3, *ptr & 7);
971
  }
972
}
973

  
974
static void get_pci_devfn(DeviceState *dev, Visitor *v, void *opaque,
975
             const char *name, Error **errp)
976
{
977
  Property *prop = opaque;
978
  uint32_t *ptr = qdev_get_prop_ptr(dev, prop);
979
  char buffer[32];
980
  char *p = buffer;
981

  
982
  buffer[0] = 0;
983
  if (*ptr != -1) {
984
    snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%02x.%x", *ptr >> 3, *ptr & 7);
985
  }
986
  visit_type_str(v, &p, name, errp);
987
}
988

  
989
PropertyInfo qdev_prop_pci_devfn = {
990
  .name = "pci-devfn",
991
  .type = PROP_TYPE_UINT32,
992
  .size = sizeof(uint32_t),
993
  .parse = parse_pci_devfn,
994
  .print = print_pci_devfn,
995
  .get  = get_pci_devfn,
996
  .set  = set_generic,
997
};
998

  
999
/* --- public helpers --- */
1000

  
1001
static Property *qdev_prop_walk(Property *props, const char *name)
1002
{
1003
  if (!props)
1004
    return NULL;
1005
  while (props->name) {
1006
    if (strcmp(props->name, name) == 0)
1007
      return props;
1008
    props++;
1009
  }
1010
  return NULL;
1011
}
1012

  
1013
static Property *qdev_prop_find(DeviceState *dev, const char *name)
1014
{
1015
  Property *prop;
1016

  
1017
  /* device properties */
1018
  prop = qdev_prop_walk(qdev_get_info(dev)->props, name);
1019
  if (prop)
1020
    return prop;
1021

  
1022
  /* bus properties */
1023
  prop = qdev_prop_walk(dev->parent_bus->info->props, name);
1024
  if (prop)
1025
    return prop;
1026

  
1027
  return NULL;
1028
}
1029

  
1030
int qdev_prop_exists(DeviceState *dev, const char *name)
1031
{
1032
  return qdev_prop_find(dev, name) ? true : false;
1033
}
1034

  
1035
void error_set_from_qdev_prop_error(Error **errp, int ret, DeviceState *dev,
1036
                  Property *prop, const char *value)
1037
{
1038
  switch (ret) {
1039
  case -EEXIST:
1040
    error_set(errp, QERR_PROPERTY_VALUE_IN_USE,
1041
         object_get_typename(OBJECT(dev)), prop->name, value);
1042
    break;
1043
  default:
1044
  case -EINVAL:
1045
    error_set(errp, QERR_PROPERTY_VALUE_BAD,
1046
         object_get_typename(OBJECT(dev)), prop->name, value);
1047
    break;
1048
  case -ENOENT:
1049
    error_set(errp, QERR_PROPERTY_VALUE_NOT_FOUND,
1050
         object_get_typename(OBJECT(dev)), prop->name, value);
1051
    break;
1052
  case 0:
1053
    break;
1054
  }
1055
}
1056

  
1057
int qdev_prop_parse(DeviceState *dev, const char *name, const char *value)
1058
{
1059
  Property *prop;
1060
  int ret;
1061

  
1062
  prop = qdev_prop_find(dev, name);
1063
  /*
1064
   * TODO Properties without a parse method are just for dirty
1065
   * hacks. qdev_prop_ptr is the only such PropertyInfo. It's
1066
   * marked for removal. The test !prop->info->parse should be
1067
   * removed along with it.
1068
   */
1069
  if (!prop || !prop->info->parse) {
1070
    qerror_report(QERR_PROPERTY_NOT_FOUND, object_get_typename(OBJECT(dev)), name);
1071
    return -1;
1072
  }
1073
  ret = prop->info->parse(dev, prop, value);
1074
  if (ret < 0) {
1075
    Error *err;
1076
    error_set_from_qdev_prop_error(&err, ret, dev, prop, value);
1077
    qerror_report_err(err);
1078
    error_free(err);
1079
    return -1;
1080
  }
1081
  return 0;
1082
}
1083

  
1084
void qdev_prop_set(DeviceState *dev, const char *name, void *src, enum PropertyType type)
1085
{
1086
  Property *prop;
1087

  
1088
  prop = qdev_prop_find(dev, name);
1089
  if (!prop) {
1090
    fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" not found\n",
1091
        __FUNCTION__, object_get_typename(OBJECT(dev)), name);
1092
    abort();
1093
  }
1094
  if (prop->info->type != type) {
1095
    fprintf(stderr, "%s: property \"%s.%s\" type mismatch\n",
1096
        __FUNCTION__, object_get_typename(OBJECT(dev)), name);
1097
    abort();
1098
  }
1099
  qdev_prop_cpy(dev, prop, src);
1100
}
1101

  
1102
void qdev_prop_set_bit(DeviceState *dev, const char *name, bool value)
1103
{
1104
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_BIT);
1105
}
1106

  
1107
void qdev_prop_set_uint8(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t value)
1108
{
1109
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT8);
1110
}
1111

  
1112
void qdev_prop_set_uint16(DeviceState *dev, const char *name, uint16_t value)
1113
{
1114
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT16);
1115
}
1116

  
1117
void qdev_prop_set_uint32(DeviceState *dev, const char *name, uint32_t value)
1118
{
1119
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT32);
1120
}
1121

  
1122
void qdev_prop_set_int32(DeviceState *dev, const char *name, int32_t value)
1123
{
1124
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_INT32);
1125
}
1126

  
1127
void qdev_prop_set_uint64(DeviceState *dev, const char *name, uint64_t value)
1128
{
1129
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_UINT64);
1130
}
1131

  
1132
void qdev_prop_set_string(DeviceState *dev, const char *name, char *value)
1133
{
1134
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_STRING);
1135
}
1136

  
1137
int qdev_prop_set_drive(DeviceState *dev, const char *name, BlockDriverState *value)
1138
{
1139
  int res;
1140

  
1141
  res = bdrv_attach_dev(value, dev);
1142
  if (res < 0) {
1143
    error_report("Can't attach drive %s to %s.%s: %s",
1144
           bdrv_get_device_name(value),
1145
           dev->id ? dev->id : object_get_typename(OBJECT(dev)),
1146
           name, strerror(-res));
1147
    return -1;
1148
  }
1149
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_DRIVE);
1150
  return 0;
1151
}
1152

  
1153
void qdev_prop_set_drive_nofail(DeviceState *dev, const char *name, BlockDriverState *value)
1154
{
1155
  if (qdev_prop_set_drive(dev, name, value) < 0) {
1156
    exit(1);
1157
  }
1158
}
1159
void qdev_prop_set_chr(DeviceState *dev, const char *name, CharDriverState *value)
1160
{
1161
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_CHR);
1162
}
1163

  
1164
void qdev_prop_set_netdev(DeviceState *dev, const char *name, VLANClientState *value)
1165
{
1166
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_NETDEV);
1167
}
1168

  
1169
void qdev_prop_set_vlan(DeviceState *dev, const char *name, VLANState *value)
1170
{
1171
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_VLAN);
1172
}
1173

  
1174
void qdev_prop_set_macaddr(DeviceState *dev, const char *name, uint8_t *value)
1175
{
1176
  qdev_prop_set(dev, name, value, PROP_TYPE_MACADDR);
1177
}
1178

  
1179
void qdev_prop_set_losttickpolicy(DeviceState *dev, const char *name,
1180
                 LostTickPolicy *value)
1181
{
1182
  qdev_prop_set(dev, name, value, PROP_TYPE_LOSTTICKPOLICY);
1183
}
1184

  
1185
void qdev_prop_set_ptr(DeviceState *dev, const char *name, void *value)
1186
{
1187
  qdev_prop_set(dev, name, &value, PROP_TYPE_PTR);
1188
}
1189

  
1190
void qdev_prop_set_defaults(DeviceState *dev, Property *props)
1191
{
1192
  if (!props)
1193
    return;
1194
  while (props->name) {
1195
    if (props->defval) {
1196
      qdev_prop_cpy(dev, props, props->defval);
1197
    }
1198
    props++;
1199
  }
1200
}
1201

  
1202
static QTAILQ_HEAD(, GlobalProperty) global_props = QTAILQ_HEAD_INITIALIZER(global_props);
1203

  
1204
static void qdev_prop_register_global(GlobalProperty *prop)
1205
{
1206
  QTAILQ_INSERT_TAIL(&global_props, prop, next);
1207
}
1208

  
1209
void qdev_prop_register_global_list(GlobalProperty *props)
1210
{
1211
  int i;
1212

  
1213
  for (i = 0; props[i].driver != NULL; i++) {
1214
    qdev_prop_register_global(props+i);
1215
  }
1216
}
1217

  
1218
void qdev_prop_set_globals(DeviceState *dev)
1219
{
1220
  GlobalProperty *prop;
1221

  
1222
  QTAILQ_FOREACH(prop, &global_props, next) {
1223
    if (strcmp(object_get_typename(OBJECT(dev)), prop->driver) != 0 &&
1224
      strcmp(qdev_get_info(dev)->bus_info->name, prop->driver) != 0) {
1225
      continue;
1226
    }
1227
    if (qdev_prop_parse(dev, prop->property, prop->value) != 0) {
1228
      exit(1);
1229
    }
1230
  }
1231
}
1232

  
1233
static int qdev_add_one_global(QemuOpts *opts, void *opaque)
1234
{
1235
  GlobalProperty *g;
1236

  
1237
  g = g_malloc0(sizeof(*g));
1238
  g->driver  = qemu_opt_get(opts, "driver");
1239
  g->property = qemu_opt_get(opts, "property");
1240
  g->value  = qemu_opt_get(opts, "value");
1241
  qdev_prop_register_global(g);
1242
  return 0;
1243
}
1244

  
1245
void qemu_add_globals(void)
1246
{
1247
  qemu_opts_foreach(qemu_find_opts("global"), qdev_add_one_global, NULL, 0);
1248
}